Skip to content
close
close
 

Footer

Ċaħda u drittijiet tal-awtur

L-użu tal-isem u l-logo tal-BĊE u l-politika dwar il-privatezza tad-dejta u tal-korrispondenza elettronika personali.


Ċaħda

Il-Bank Ċentrali Ewropew (il-BĊE) iżomm din il-websajt biex itejjeb l-aċċess pubbliku għal informazzjoni dwar il-karti tal-flus u muniti tal-euro, kif ukoll għall-attivitajiet tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali (SEBĊ). L-għan tagħna huwa li nżommu l-informazzjoni aġġornata u preċiża. Madankollu, il-BĊE ma jaċċetta l-ebda responsabbiltà għad-danni għal dak li għandu x'jaqsam mal-materjal f'din il-websajt.
Dan il-materjal:

– huwa informazzjoni ta' natura ġenerali u mhux maħsub biex jindirizza ċ-ċirkostanzi speċifiċi ta' xi individwu jew entità partikolari;
– xi drabi jirreferik għal websajts esterni li l-BĊE m'għandux kontroll fuqhom u mhuwiex responsabbli għalihom;
– ma jikkostitwixxix parir professjonali jew legali.

Tajjeb tkun taf li d-dokumenti jew informazzjoni oħra li jinsabu f'din il-websajt m'għandhom l-ebda garanzija li huma riproduzzjoni eżatta ta' testi adottati uffiċjalment. Strumenti legali tal-BĊE kif pubblikati fl-edizzjonijiet stampati tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u verżjonijiet stampati ta' dokumentazzjoni u/jew dejta oħra tal-BĊE biss jitqiesu awtentiċi.

Huwa l-għan tagħna li nnaqqsu t-tfixkil ikkawżat minn żbalji tekniċi. Madankollu, il-BĊE ma jistax jiggarantixxi li s-servizzi tiegħu ma jiġux imfixkla jew affettwati minn problemi simili. Il-BĊE ma jaċċettax responsabbiltà fejn jidħlu problemi li jirriżultaw mill-użu ta' din il-websajt jew websajts esterni marbuta magħha.

L-għan ta' din iċ-ċaħda mhuwiex li jnaqqas ir-responsabbiltà tal-BĊE fil-kontravenzjoni ta' kwalunkwe rekwiżit stipulat fil-liġijiet nazzjonali applikabbli jew li jeskludi r-responsabbiltà tiegħu għal kwistjonijiet li ma jistgħux jiġu esklużi skont dawn il-liġijiet.
Jekk tidħol fi kwalunkwe parti tal-websajt, titqies li tkun aċċettajt kulma jidher hawn fuq.

Drittijiet tal-awtur

Drittijiet tal-awtur © għall-kontenut kollu tal-websajt: Bank Ċentrali Ewropew, Frankfurt am Main, il-Ġermanja.
Bla ħsara għall-eċċezzjoni msemmija hawn taħt, l-utenti ta' din il-websajt jistgħu jagħmlu użu bla ħlas mill-informazzjoni li tittieħed direttament minnha sakemm jiġu osservati l-kundizzjonijiet li ġejjin:

1. Meta titqassam jew tiġi riprodotta l-informazzjoni, din trid tkun preċiża u l-BĊE jrid jissemma bħala s-sors.
2. Meta l-informazzjoni tintuża f'dokumenti li jinbiegħu (hu x'inhu l-mezz) il-persuna fiżika jew legali li tippubblika l-informazzjoni trid tinforma lix-xerrejja, kemm qabel ma jħallsu xi abbonament jew ħlas kif ukoll kull darba li jkollhom aċċess għall-informazzjoni li tittieħed mill-websajt, li dik l-informazzjoni tista' tinkiseb bla ħlas minn din il-websajt.
3. Jekk l-utent ibiddel l-informazzjoni, dan għandu jiġi dikjarat b'mod ċar.
4. Meta wieħed jidħol f'din il-websajt minn websajts ta' kumpaniji oħra jew għal raġunijiet ta' reklamar, il-websajt trid tinfetaħ f'window għaliha fil-brawżer (i.e. m'għandhiex tidher fil-frejm ta' websajt oħra).

B'eċċezzjoni għal dak li jidher hawn fuq, kwalunkwe riproduzzjoni, pubblikazzjoni jew stampar mill-ġdid, sħiħ jew parzjali, ta' dokumenti li jġibu isem l-awtur(i), fis-sura ta' pubblikazzjoni differenti, kemm jekk stampata jew prodotta elettronikament, hija permessa biss jekk ikollha l-awtorizzazzjoni ċara bil-miktub minn qabel tal-BĊE jew tal-awtur(i).

Informazzjoni miġbura minn servers ta' terzi persuni
Google Analytics – Din il-websajt tuża Google Analytics, servizz estern, biex tikseb statistika dwar l-użu tal-websajt. L-informazzjoni mibgħuta mill-brawżer tintbagħat ukoll lis-servers imħaddma minn Google u tintuża biex tipprovdi statistika aggregata dwar kemm-il darba jintuża l-brawżer, dwar ix-xejriet fl-użu u dwar it-tiftix li jkun sar fil-websajt.
Google għandha l-politika tagħha dwar il-privatezza. Google tiċċertifika li tikkonforma mal-qafas “Safe Harbor” tal-UE u l-Istati Uniti żviluppat mid-Dipartiment tal-Kummerċ tal-Istat Amerikan b'konsultazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea biex jintlaħaq l-istandard Ewropew ta' "adegwatezza" għall-ħarsien tal-privatezza.


close

ACCESS TO MY ACCOUNT


Log in

Forgotten your password?

*Required data


close

Feedback form


Feedback form for the download of materials

Please let us know how you intend to distribute our materials.

A confirmation of the availability of the publications requested will be sent to the name and address indicated in your account. If you would like to send the publications to another address, please indicate this below.

* Required data
** The publications are available free of charge from the ECB as long as stocks last.


close

Feedback form


Feedback form for the download of materials

Please let us know how you intend to distribute our materials.

* Required data


TERMS AND CONDITIONS


LETTER OF INTENT

We wish to use the electronic media and/or print media produced by the European Central Bank (ECB) to inform others. We declare that:
1. Any information or materials received from the ECB will be used for information purposes only.
2. We will not use the “€ OUR MONEY” logo for purposes that could be detrimental to the euro, or for commercial or advertising purposes, and we will adhere to the style guidelines provided in the Partnership Programme.
3. Any electronic materials, pictures, files or documents provided by the ECB will remain its sole property. The ECB will reserve its or third-party copyrights. We will not pass any information or materials received from the ECB to any third party, except for production purposes.
4. Should we use the original master files of materials prepared by the ECB, we will preserve the integrity of the text.
5. We pledge to follow the reproduction rules for euro banknotes and coins as published in the Official Journal of the European Union and available on the ECB’s website at www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/reproduction/html/index.en.html.
6. If we use electronic media online, we will include a link to www.new-euro-banknotes.eu and we will inform the ECB of the material used and where it has been used. We will forward the links.
7. We understand that stocks of ECB materials for distribution are limited. We will inform the ECB of the number of copies distributed, the means of distribution as well as the target groups.
On behalf of the company/institution mentioned above, we declare that we will refrain from using any materials either in printed or electronic form provided by the ECB until our membership of the Partnership Programme has been confirmed.
We will be liable for any damages incurred by the ECB should we not act in accordance with this Letter of Intent. We also understand that the ECB reserves the right to terminate our membership at any time.


DISCLAIMER

This privacy notice is made on behalf of the European Central Bank (ECB) and applies to Havas 360, its sub-contractors and all central banks referred to as data processors below.
When you fill in the form on the website http://www.new-euro-banknotes.eu/, we collect personal information directly from you in order to provide you with information on euro banknotes. Your data will be used only for that purpose. You cannot receive information if you do not complete the form.
We keep information on your activity with us and delete it after three years of inactivity. We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorised access or disclosure, we have put in place physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.
We use this personal information to deal with your request(s), manage your account and offer you other ECB publications.
We disclose this information to our sub-contractor CetSI and on a need-to-know basis to the relevant data processors.

A. Your choices

1) You have the right to see the information that we have about you and to get mistakes corrected by contacting Havas 360;
2) You have the right to delete your account with Havas 360.

B. Important

Your information is protected by European Union law. National data protection laws apply in relation to the technical and organisational security measures to be applied by the data processors mentioned below, unless the data processor is the ECB. Contact details for the European Data Protection Supervisor can be found at http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/supervisor/index_en.htm.

C. How to reach us

C.1 Contact data of data controller

Sabine Eismann
European Central Bank
Sonnemannstrasse 20
60314 Frankfurt am Main
Germany
Phone: +49 69 1344 5312
Fax.: +49 69 1344 5775
E-mail: partnershipprogramme@ecb.europa.eu
www.ecb.europa.eu

C.2 Contact data of data processors

C.2.1 General data processors

Laurent Lé
Havas 360
29/30 quai de Dion Bouton
Puteaux Cedex 92817
France
Phone: +33 1 58 47 92 43
Fax: +33 1 58 47 86 00
www.havas360.fr

Jerome Ospitaletche
CetSI
93/105 rue Veuve Lacroix
92000 NANTERRE
Phone: +33 1 41 19 40 50

C.2.2 Data processor for Member States and third countries

See data controller.

D. Final provisions

Data controllers may change this privacy notice from time to time by updating this page. You should check this page occasionally to ensure that you are satisfied with any changes. This privacy notice is effective from 22 November 2013.

you have to accept conditions


close
close

ACCESS TO MY ACCOUNT


Create an account